MOBIL PRE SENIOROV

V súcasnej dobe je mobilný telefón bežnou súcastou života a ich ponuka je mimoriadne pestrá. Každá firma zaoberajúca sa týmto typom techniky sa snaží prinášat na trh stále novšie a novšie modely, pricom sa snaží dostat na malú plochu mobilného telefónu co najväcšie množstvo funkcií a možností. Rovnako postupujú aj ich dizajnérske oddelenia, ktoré sa nezaoberajú len ergonómiou, ale snažia sa vytvorit mobilné zariadenia, ktoré môžu neraz pôsobit ako módne doplnky. Niet sa co cudovat. S rastom záujmu, rastú bez rozdielu i požiadavky užívatelov. Spolocnost orientovaná na konzum takémuto spôsobu doslova praje. Špecifickou skupinou zákazníkov sú seniori. Aj tí najkonzervatívnejší totiž zacínajú uznávat argumenty svedciace o výhodách mobilného telefónu v porovnaní s pevnou linkou. Jedným dychom treba však povedat, že seniori logicky nechcú príst o výhody klasických telefónov - dostatocne velké tlacidlá, odolnost, jednoduchá obsluha, ci neexistencia batérie. Ak chceme, aby bol senior so svojím telefónom spokojný a „zžil“ sa s ním, musíme byt pri výbere mobilu pre seniora poctiví a mali by sme vediet, co senior od mobilného telefónu ocakáva. Nezabúdajme pri tom na fakt, že v súcasnosti mobil pre seniorov nemusí zákonite znamenat „tehlu s tlacidlami“. Mnohé modely mobilov pre seniorov už dnes majú velmi slušnú ponuku vybavenia a aplikácií a spokojný tak môže byt aj nárocnejší senior.

Špecializovaný

Najjednoduchšie je pri výbere mobilu pre seniorov stavit na osvedcené znacky, ktoré sú priamo zamerané na potreby seniorov. Sú to napríklad znacky ako Evolveo, Aligator, Doro, Emporio, Winner, CPA, Alcatel a mnohé dalšie.

SOS tlacidlo

Ak vezmeme do úvahy pravdepodobnost náhlych zdravotných problémov, ci úrazov u seniorov, tlacidlo SOS by malo byt neodmyslitelnou súcastou mobilného zariadenia urceného pre túto skupinu. Tlacidlo má viacero funkcií – od automatického hovoru až po rozosielanie predvolených SMS na vybrané císla.

Velké a citatelné klávesy

Velkost tlacidiel je pri mobiloch tohto typu samozrejmostou. Mali by sme si však dat pozor aj na to, aby boli tlacidlá nielen dostatocne velké, ale aj dobre citatelné.

Vysoká hlasitost hovoru a zvonenia

Opät vlastnosti, ktoré treba zohladnit u skupiny seniorov. Sluch je jeden zo zmyslov, ktoré sa cloveku vekom enormne opotrebúva, preto volte mobil pre seniorov s dostatocným rozsahom hlasitosti. Dostatocne silný zvukový signál nielen že dokonale upozorní seniora na prichádzajúci hovor, ale ho môže upozornit i na plánované stretnutie, alebo pravidelnú dávku liekov.

Vydrž batérie

Pri používaní mobilov s velkým displejom sme si zvykli na to, že mobilný telefón nevydrží tak dlho ako tomu bolo kedysi. Pre seniora však výdrž batérie hrá ovela dôležitejšiu rolu. Rozhodne treba siahnut po mobile, ktorý garantuje niekolkodnovú výdrž a zároven je nabíjanie co najpohodlnejšie.

Jednoduchost

Starší ludia casto odmietajú velké zmeny, zároven je u nich schopnost ucit sa do znacnej miery obmedzená. Jednoduché ovládanie, podmienené intuíciou a praktickostou mobilu je devízou, ktorú ocení každý používatel, žiže mobil pre seniorov by mal byt co najlahšie ovládatelný.

Dalšie funkcie

Mnohí seniori ocenia, ak ich mobil ponúkne nejaké zaujímavé a praktické funkcie, napr. svetlo, kalkulacka, fotoaparát a pod. Mobil si tak viac oblúbia a stane sa ich bežnou súcastou.

Dobrá rada

Dobrá rada na záver. Výber a používanie mobilu by ste mali s každým seniorom prebrat vopred, vysvetlit mu výhody jeho používania. Po zakúpení mobilu pre seniora si aj niekolkokrát prejst kroky každodenného ovládania, ci funkcie. Nezabudnite na uloženie dôležitých kontaktov a zabezpecenie ich rýchleho prístupu.

Mobil pre seniorov

nemá byt strašiak ale užitocný pomocník!

Užitocní pomocníci pre seniorov

Mobilné telefóny sa v súcasnej dobe stali nevyhnutnostou a užitocným pomocníkom každého z nás, seniorov nevynímajúc. Seniori však tvoria špecifickú skupinu zákazníkov. Ich ocakávania a potreby sa snaží uspokojit niekolko viac i menej známych výrobcov. Nasledujúce riadky prinášajú niekolkých zaujímavých modelov, ktoré môžeme nájst aj na našom domácom trhu.